• https://www.facebook.com/pages/Ankara-Kariyer-Merkezi/293355527383274
  • https://twitter.com/Ank_Kariyer_Mrk
 Ankara Kariyer Merkezi

Perakende Satış Kursu

 perakende satış eğitimi

 Whatsapp İletişim İçin Tıklayınız. 


Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Kursu

Mal ve hizmetlerin,işletmeler aracılığı ile son tüketiciye satılma ve pazarlanması işlemine perakende satış denir. Perakendeciliğin tanımı küreselleşen dünya ile birlikte işleyiş biçiminde değişiklik göstermektedir.İlerleyen teknoloji,tüketici taleplerindeki artış, küreselleşmeyle birlikte tüm dünyada olan ürün ve hizmetleri takip edebilme gücü, tüketicilerin bilinçlenmesi ve tüketici haklarının oluşturulması gibi etkenler rekabet ortamının oluşmasını ve perakendeciliğin uluslar arası pazarlara açık,hizmet ve müşteri odaklı bir sistem olmasını sağlamaktadır.

21. yüzyıl perakendeciliğinde, tüketicilerin perakendecilere bakış açısı değişmiş, geleneksel perakendeciğilin yerini uluslar arası pazarlara açık,tüketicinin sadece ürün ve hizmet satın aldıkları yerlerden çıkıp,tüketicinin sosyal ve kültürel gereksinimlerini de karşılayabilecek ortamlar olmuşlardır.
Perakendecilik sektöründe yaşanılan değişimler, sektörde istihdam kaynağını oluşturmuş ve çalışacak insan kaynağının niteliğini değiştirmiştir.

Bu programın amacı,perakendeciliğin süreç ve işleyişini katılımcılarımıza öğretip perakendecilik sektöründe mevcut çalışanların niteliğini geliştirmeyi ve gereksinilen insan kaynağını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Özellikle son yıllarda sayısı bir hayli artan alışveriş merkezi, market, gross market gibi perakende satış yapan zincir mağazalarda çalışan elemanların kalifiye ve bu konuda eğitim almış olmaları,çalıştıkları firmaların vitrini olduları için önem taşımaktadır.Satış danışmanı, satış uzmanı, kasiyer, peron satış elemanı gibi işlerde çalışan kişilerin perakende satış eğitimi ve sertifikası almaları, işe alım süreçlerinde birçok firma tarafından ön koşul olarak istenmektedir.

Ayrıca perakende satış sektöründe faaliyet gösteren firmalar,elemanlarına ve çalışanlarına perakende satış eğitimi aldırarak, müşterilerine daha kaliteli hizmet vermektedir.Bu eğitimler firmaların kendi belirleyecekleri yerde de verilmektedir.İstenirse konusunda uzman eğitimcilerimiz ve sektörde uzman kişiler tarafından perakende satış semineleri şeklinde de olabilmektedir. 

 market çalışanları eğitimi

Katılımcılar:

Kursa 18 yaşını doldurmuş, bu sektörde çalışanlar,yöneticiler ile sektörde çalışmak isteyenler kursa katılabilir.

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Eğitimi İle Kazanılan Nitelikler:

Kursa katılımın sonunda katılımcılarımız, pazarlama ve satış kavramını ,Pazar araştırmasını,perakendeciliğin tanımını ve dünden bugüne perakendecilik sektöründeki değişimleri,en küçük perakendeci dediğimiz bakkallardan,en büyük marketlere kadar perakendecilik sürecinin incelenmesini,mağaza açma,mağaza iç ve dış dizayn oluşturma,müşteri çeşitliliği ve tanımlarını öğrenmiş olacaktır.

Perakende satış ve mağazacılık programını başarı ile bitiren katılımcıların,marketlerde ve mağazalarda iş bulma imkânlarında daha şanslı olmalarının yanında,çalıştıkları yerlerde daha profesyonel olmaları sağlanarak alışveriş yapan müşterilere daha iyi bir hizmeti vermiş olacaklardır.

 satış elemanı eğitimi

Perakende Satış Kursu Eğitim İçeriği:
  1. 1.Hafta: Pazarlama ve satış kavramı.Etkin satış yöntemleri ve Pazar analizi

  2. 2.Hafta:Pearkendeciliğe giriş ve perakendeci türleri

  3. 3.Hafta:Müşteri ilişkileri ve davranış geliştirme

  4. 4.Hafta:Ürün bilgisi ve alan yönetimi

  5. 5.Hafta:Mağaza otomasyonu ve mağazada lojistik ve depo yönetimi

  6. 6.Hafta: Perakendecilikte satın alma teknikleri

  7. 7.Hafta: Müşteri ilişkileri yönetimi ve süreç yönetimi

  8. 8.Hafta:Uygulamalı çalışma

 satış kursu

Ölçme ve Değerlendirme:

Kurs süresi sonunda, kursiyerlerin bilgi ve beceri düzeylerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla çoktan seçmeli sınav uygulanacaktır.

 perakende satış kursu
 
 
 Perakende satış kursu eğitimi

ANKARA KARİYER MERKEZİ
PERAKENDE SATIŞ KURSU ve MAĞAZA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Tel: 0312 4323078 - 79    
Fax: 0312 4323071
info@ankarakariyermerkezi.com

perakende satış kursu, perakende satış eğitimi, mağaza yönetimi eğitimi, satış elemanı eğitimi, satış danışmanı eğitimi, mağaza yönetimi kursu ankara, 

Perakende Satış Kursu Hakkında Bilgi Almak İstiyorum.