• https://www.facebook.com/pages/Ankara-Kariyer-Merkezi/293355527383274
  • https://twitter.com/Ank_Kariyer_Mrk
 Ankara Kariyer Merkezi

Proficiency Hazırlık Atlama Kursu

Proficiency Hazırlık Atlama Sınavı Kursu


PROFICIENCY (Yeterlilik) sınavlarını şirketler veya üniversiteler yapabilir. Proficiency sınavları üniversiteler tarafından yapıldığında hedef öğrencinin hazırlık sınıfını okumadan derslerine doğrudan devam edip edemeyeceğini belirlemektir. Öğrenci hazırlık sınıfını okumuş ise, proficiency sınavının gayesi öğrencinin hazırlık dönemini başarı ile tamamlayıp tamamlamadığını belirlemektir.

PROFICIENCY ne zaman verilir?
Genellikle Eylül’un ikinci haftası ile Ekim’in ikinci haftaları arasında yapılan Procifiency (Yeterlilik) testlerinin tarihleri üniversiteler tarafindan belirlenir.

PROFICIENCY sınavının içeriği nedir?
Procifiency sınavları içeriği üniversiteden üniversiteye değişmekle birlikte
Dil Bilgisi (Grammar), Kelime Bilgisi (Vocabulary), Okuduğunu Anlama(Reading Comprehension), Dinlediğini Anlama (Listening Comprehension) ve Yazma (Composition) bölümlerinden oluşmaktadır.


*Okuduğunu Anlama :Bu bölümde Proficiency Sınavının hedefi okuma parcalarının anlaşılması, kelime haznesinin genişletilmesi ve okuma tekniklerinin geliştirilmesidir.
*Yazma: Proficiency sınavında öğrencinin kompozisyon, yazma becerileri de test edilmektedir. Bu bölümde öğrencilerimize yazma teknikleri öğretilecektir. Bu teste hazırlık için öğrenciye bol bol yazma ödevleri verilerek Proficiency testine hazırlanacaktır.
*Dinlediğini Anlama: Bu bölümde Procifiency Sınavının hedefi öğrencilerin Ingilizce dinleme becerilerini geliştirmek, İngilizce olarak dinlenen parça ile ilgili soruları cevaplandırmaktır.
*Dil Bilgisi: Genelde bir Türk öğretmen tarafından öğretilen bu bölüm de genel Gramer kuralları öğrencilere öğretilecek, verilen ödevlerle de öğretim pekiştirilecektir.

Ayrıca Ankara Kariyer Merkezi'nde İngilizce Dil kurslarında, 

  • Öğrenci ve öğretmenlere yürürlükteki kampanya haricinde extra indirim uygulanmaktadır.
  • Kamu çalışanlarına yürürlükteki kampanya haricinde extra indirim uygulanmaktadır.
  • İngilizce kurslarında kur tekrarında % 50 indirim uygulanmaktadır.
  • Grup olarak yapılan kayıtlarda çok özel indirimler (3 ve daha fazla kişi )

 

Öğrencilerimizin  "Hazırlık Atlama Sınavları'nı " başarıyla geçtikleri üniversitelerden bazıları:

Hazırlık Atlama Sınavı Uygulayan Üniversiteler
Bilkent Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
TOBB Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
Işık Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Bilgi Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Ufuk Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi

 

Proficiency Kursu - Proficiency Kursları - Proficiency Kursu Ankara - Proficiency Kursları Ankara - Proficiency Hazırlık Kursu - Proficiency Hazırlık Kursu Ankara

 proficiency kursu

 info@ankarakariyermerkezi.com

TEL: 0312 4323078