• https://www.facebook.com/pages/Ankara-Kariyer-Merkezi/293355527383274
  • https://twitter.com/Ank_Kariyer_Mrk
 Ankara Kariyer Merkezi

İspanyolca Kursu

İSPANYOLCA KURSU / İSPANYOLCA DİL KURSU


İspanyolca dünyada resmi dil kullanımı olarak Çince'den sonra 2.sırada gelmektedir.Dünyanın bir çok ülkesinde resmi dil olarak kullanılmaktadır.Dünya nufusu içerisinde yaklaşık 470-500 milyon kişinin ispanyolca dili konuştuğu bilinmektedir.Amerika Birleşik Devletleri anayasasında ülkenin resmi dili belirtilmemekle birlikte İngilizceden sonra en çok konuşulan dil İspanyolcadır.Her 10 Amerikalıdan 4 ünün İspanyolcayı bildiği tahmin edilmektedir.İspanyolca uluslararası ve bölgelerarası anlaşmalarda resmi dil olarak kullanılmaktadır.

Son yıllarda özellikle Avrupa ülkelerinde birçok kişinin ispanyolca dilini konuşmaya başlaması ve dünyada en çok konuşulan 3 dilden birinin İspanyolca olması,ayrıca duvarların yıkılması ile tüm dünyadaki ülkelerin birbirine daha çok yaklaşması nedeni ile oluşan ticari ve kültürel yakınlaşmalar,İspanyolca'ya olan ilgiliyi arttırmıştır.

Ülkemizinde İspanya ile ticari ve kültürel alanlarda yaşanan artış bu dile ülkemizde de ilgiyi arttırmıştır.

Ankara Kariyer Merkezi olarak Dünyanın 2.en büyük resmi dili olan İspanyolca'yı,doğru ve kalıcı bir şekilde kursiyerlerimize aktarmak için açtığımız İspanyolca kurslarımıza ilgi her geçen gün artmaktadır.  
ispanyolca kursu
Ankara Kariyer Merkezi İspanyolca Kursu toplam 6 seviyeden oluşmaktadır.

İspanyolca kursumuzda bitirilen her seviyenin  sonunda seviye atlama sınavı yapılmaktadır. Üst seviyeye geçmeye hak kazanan kursiyerin dilbilgisi, dinleme, okuma, konuşma ve kompozisyon alanlarında başarılı olması gerekmektedir.

Kursiyerlerimize ispanyolca eğitim programımızda Ven 1, Ven 2, Ven 3 ve Libro del Alumno adlı ders kitapları ve alıştırma kitapları kaynak yayınlar olarak kullanılmaktadır.

ispanyolca kursu 

1. İSPANYOLCA KURSU BAŞLANGIÇ SEVİYESİ ( İNİCİAL ) - A1

Ailenizle ve yakın çevrenizle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilirsiniz.
Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilirsiniz.
Karşınızdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerinizi oluşturmada size yardımcı olması koşuluyla basit yoldan iletişim kurabilirsiniz. O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilirsiniz.
Yaşadığınız yeri ve tanıdığınız insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilirsiniz.
Kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilirsiniz. Örneğin; tatil kartpostalıyla selam göndermek gibi. Kişisel bilgi içeren formları doldurabilirsiniz. Örneğin: Otel kayıt formuna isim, uyruk ve adres yazmak gibi.

2. İSPANYOLCA KURSU TEMEL SEVİYE ( PİRİNCİPİANTE ) - A2 

Sizi doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilirsiniz. (Örneğin; en temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek) Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilirsiniz.
Kısa ve basit metinleri okuyabilirsiniz. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilirsiniz. 
Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilirsiniz. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar anlamasanız da, kısa sohbetlere katılabilirsiniz.
Basit bir dille ailenizi ve diğer insanları, yaşam koşullarınızı, eğitim geçmişinizi ve son işinizi betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilirsiniz.
Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilirsiniz. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektupları yazabilirsiniz.

3. İSPANYOLCA KURSU ÖN ORTA SEVİYE ( İNTERMEDİO 1 ) - B1

İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirsiniz. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanınıza giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilirsiniz. 
Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilirsiniz. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilirsiniz. 
Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilirsiniz. Bildik, ilgi alanınıza giren ya da günlük yaşamla ilgili (örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirsiniz. 
Deneyimlerinizi, umutlarınızı, isteklerinizi ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlayabilirsiniz. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilir, bir öyküyü anlatabilir, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilir, ve izlenimlerinizi belirtebilirsiniz.
Bildik ya da ilgi alanıma giren konularla bağlantılı bir metin yazabilir, deneyim ve izlenimlerinizi betimleyen kişisel mektuplar yazabilirsiniz.

4. İSPANYOLCA KURSU ORTA SEVİYE ( İNTERMEDİO 2 ) - B2 

Güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma ve sunumları anlayabilir, karmaşık tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilirsiniz. Televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların ve standart dilin kullanıldığı filmlerin çoğunu anlayabilirsiniz. 
Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri, güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları okuyabilir, çağdaş edebi düzyazıyı anlayabilirsiniz.
İspanyolcayı anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilir, bildik konulardaki tartışmalarda, kendi görüşlerinizi açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirsiniz.
İlgi alanınıza giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilir, çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilirsiniz.
İlgi alanınıza giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilirsiniz. Belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir kompozisyon ya da rapor yazabilirsiniz.

5. İSPANYOLCA KURSU ÖN İLERİ SEVİYE ( AVANZADO ) - C1 

Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça belirtilmemiş sadece ima edilmiş olsa bile uzun konuşmaları anlayabilir, televizyon programlarını ve filmleri fazla zorluk çekmeden anlayabilirsiniz. 
Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık, somut ya da edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanınızla alakalı olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilirsiniz.
Kullanacağınız sözcükleri çok fazla aramaksızın, kendinizi akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilirsiniz. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir, düşünce ve fikirlerinizi açık bir ifadeyle dile getirebilir ve karşınızdakilerin konuşmalarıyla ilişkilendirebilirsiniz.
Karmaşık konuları, alt temalarla bütünleştirerek, açık ve ayrıntılı bir biçimde betimleyebilir, belirli bakış açıları geliştirip uygun bir sonuçla konuşmanızı tamamlayabilirsiniz.
Görüşlerinizi ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilirsiniz. Bir mektup, kompozisyon ya da rapor yazabilirsiniz. Hedef belirlediğiniz okuyucu kitlesine uygun bir üslup seçebilirsiniz.

6. İSPANYOLCA KURSU İLERİ SEVİYE ( AVANZADO SUPERİOR ) - C2 

İster canlı ister yayın ortamında olsun, hiçbir konuşma türünü anlamakta zorluk çekmez, Sadece normal anadili konuşma hızında ise, aksana alışabilmeniz için biraz zamana ihtiyacınız olabilir. 
Kullanım kılavuzları, uzmanlık alanına yönelik makaleler ve yazınsal yapıtlar gibi soyut, yapısal ve dilbilgisel açıdan karmaşık hemen hemen tüm metin türlerini kolaylıkla okuyabilir ve anlayabilirsiniz. 
Hiç zorlanmadan her türlü konuşma ya da tartışmaya katılabilir; deyimler ve konuşma diline ait ifadeleri anlayabilirsiniz. Kendinizi akıcı bir şekilde ifade edebilir, anlamdaki ince ayrıntıları kesin ve doğru bir biçimde vurgulayabilirsiniz. Bir sorunla karşılaşırsanız, geriye dönüp, karşınızdaki insanların fark etmelerine fırsat vermeyecek bir ustalıkla ifadelerini yeniden yapılandırabilirsiniz. 
Her konuda bağlama uygun bir üslupla ve dinleyenin önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak şekilde konuşmanızı etkili ve mantıksal bir şekilde yapılandırabilir, açık, akıcı bir betimleme ya da karşıt görüş sunabilirsiniz. 
Okuyucunun önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak etkili, mantıksal bir yapılandırmayla bir durum ortaya koyan karmaşık mektuplar, raporlar ya da makaleler yazabilirsiniz. Meslekî ya da edebî yapıt özetleri ve eleştirileri yazabilirsiniz 

ispanyolca kursu

ispanyolca-kursu-ankara
ispanyolca Kursu, ispanyolca Kursları, ispanyolca Kursu Ankara, ispanyolca Kursu fiyatı, ispanyolca Dil Kursu, ispanyolca Dil Kursu Ankara


Yorumlar - Yorum Yaz

İspanyolca Kursu Hakkında Bilgi Almak İstiyorum.