• https://www.facebook.com/pages/Ankara-Kariyer-Merkezi/293355527383274
  • https://twitter.com/Ank_Kariyer_Mrk
 Ankara Kariyer Merkezi

İngilizce Kursu

İngilizce Kursu


İngilizce, tüm dünyada anadili farklı olan insanların ortak dil olarak kullandığı ve dünya dilleri arasında en çok kullanılan evrensel bir dildir.Ankara Kariyer Merkezi olarak,dünya üzerinde resmi dil kullanımı olarak 3.sırada yer alan ve dünya üzerinde 1 milyardan daha fazla kişinin kullandığı ingilizceyi, uzman kadromuz ve pratik eğitim sistemimiz ile vermiş olduğumuz ingilizce kursu eğitimi ile sizlere uluslararası standartlarda kolay ve akıcı bir şekilde öğretmektir.

Günlük hayatımızda ve iş hayatında bu kadar yaygın olarak kullanılan İngilizce,iletişim çağını yaşadığımız bu yüzyılda öğrenilmesi gereken bir yabancı dil haline gelmiştir.

Sizlere İngilizce'yi temel esasları ile aktarabilmek için kurulan Ankara Kariyer Merkezi,gerçek manada İngilizce bilen bireyler yetiştirmektedir.

Kurumumuzun İngilizce kursu programı Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen Avrupa Dil Portföyünün bir parçası olan Europass Dil Pasaportu Sınavına göre ingilizce eğitimi vermektedir.

İngilizce eğitim programımızın amacı 5 farklı düzeyde,her düzeyin gerektirdiği 4 temel dil becerisini (ingilizce okuma, ingilizce yazma, ingilizce dinleme, ingilizce konuşma) ingilizce eğitim programımıza katılmış olan kursiyerlerimize kazandırmak ve almış oldukları ingilizce kursu eğitimlerinin sonucunda Europass Dil Pasaportu sınavını geçmelerini sağlamaktır.

İngilizce kursumuzda kullanılan ders kitapları ve diğer meteryaller tamamen A1,A2,B1,B2,C1 gereklilik ve kriterlerine uygundur.

Ankara Kariyer Merkezi olarak ingilizce kursu başta olmak üzere Almanca, ispanyolca, rusça ve arapça kursları ile de sizlere hizmet vermekteyiz.

ingilizce kursu

 

TEMEL İNGİLİZCE KURSU PROGRAMI (Elementary) - A1

Temel ingilizce kursunda öğrenciler sadece Temel İngilizce düzeyinde Dilbilgisi ve kelime öğrenmekle kalmaz, uygulama çalışmalarıyla öğrenilen bilgiler kullanılır hale getirilir. Bu seviyede ingilizce Derslerine %70 oranında tecrübeli Türk İngilizce öğretmenleri girer. %30 oranında da uygulama amaçlı tecrübeli anadili İngilizce olan öğretmenler girer.


ORTA ALTI SEVİYE İNGİLİZCE KURSU PROGRAMI (Pre-intermediate) - A2

Orta altı seviye ingilizce kursu programında "Temel İngilizce" programında öğrenilmiş bilgiler derinleştirilir ve okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri geliştirilir. Bu seviyede İngilizce kursumuza Dilbilgisi derslerine Türk öğretmen, Uygulama derslerine anadili İngilizce olan öğretmenler girer. Ders dağılım oranı %50 Türk öğretmen, %50 İngiliz öğretmen şeklindedir.


ORTA SEVİYEDE İNGİLİZCE KURSU PROGRAMI (Intermediate) - B1

Orta seviyede ingilizce kursu programında öğrenciler İngilizce'nin kompleks gramer yapılarını ve deyimleri öğrenirler. Bu seviyedeki ingilizce kursumuzda öğrenme faaliyetlerini %30 oranında derse girecek olan Türk İngilizce Öğretmeni yürütür. %70 oranında derse girecek olan tecrübeli İngiliz öğretmense uygulama çalışmaları yapar.


ORTA ÜSTÜ SEVİYE İNGİLİZCE KURSU PROGRAMI (Upper Intermediate) - B2

Orta üstü seviye ingilizce kursu programında öğrenciler İngilizce'nin ileri seviyedeki dilbilgisi yapılarını, kelime ve deyimlerini öğrenirler. Dilbilgisi derslerine çok az sayıda ders alacak Türk İngilizce Öğretmenleri girer. Bu seviyedeki ingilizce Kursunun ağırlığını Okuma-Yazma, Dinleme-Konuşma becerilerini geliştirme ve bilinen İngilizceyi kullanılır hale getirme çalışmaları oluşturur. Bu çalışmaları tecrübeli anadili İngilizce olan öğretmenler yürütür.


İLERİ SEVİYE İNGİLİZCE KURSU PROGRAMI (Advanced) - C1

İleri seviye ingilizce kursu programında derslere anadili İngilizce olan öğretmen girer. Bu seviyedeki ingilizce kursumuzda öğrenciler orijinal İngilizce metinler üzerinde çalışırlar. Çevre, politika, insan hakları, barış vb. gibi konularda yazılarla; çeşitli bilim dallarıyla, eğitim, sağlık gibi konularla ilgili çeşitli makaleler okunur, filmler izlenir ve konuyla ilgili yazılı ve/veya sözlü/görsel sunumlar yapılır.


ingilizce kursu ankara

İngilizce Kursu - İngilizce Kursları - İngilizce Kursu Ankara - İngilizce Kursları Ankara - İngilizce Dil Kursu - İngilizce Dil Kursu Ankara
ingilizce, ingilizce kursu, ingilizce kursu ankara, ingilizce kursları, ingilizce kursları ankara, ingilizce eğitimi, ingilizce eğitimi ankara, ingilizce dil kursu, ingilizce dil kursu ankara, ankarada ingilizce, ankarada ingilizce kursu, ankarada ingilizce kursları, ingilizce dil eğitimi, ingilizce dil eğitimi ankara, ingilizce özel ders, özel ingilizce dersi, ingilizce yds kursu, ingilizce yds kursu ankara, teog ingilizce, ingilizce teog, ankara da ingilizce eğitimi, yds ingilizce, english, ankara english

İngilizce kursu hakkında bilgi almak istiyorum.