• https://www.facebook.com/pages/Ankara-Kariyer-Merkezi/293355527383274
  • https://plus.google.com/111402714125916892728/posts
  • https://twitter.com/Ank_Kariyer_Mrk
 ankara kariyer ve dil merkezi

Perakende Satış Kursu


Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Mal ve hizmetlerin,işletme aracılığı ile son tüketiciye satılma işlemine perakende denir. Perakendeciliğin tanımı küreselleşen dünya ile birlikte işleyiş biçiminde değişiklik göstermektedir.İlerleyen teknoloji,tüketici taleplerinde ki artış, küreselleşmeyle birlikte tüm dünyada olan ürün ve hizmetleri takip edebilme gücü, tüketicilerin bilinçlenmesi ve tüketici haklarının oluşturulması gibi etkenler rekabet ortamının oluşmasını ve perakendeciliğin uluslar arası pazarlara açık,hizmet ve müşteri odaklı bir sistem olmasını sağlamaktadır.

21. yüzyıl perakendeciliğinde, tüketicilerin perakendecilere bakış açısı değişmiş, geleneksel perakendeciğilin yerini uluslar arası pazarlara açık,tüketicinin sadece ürün ve hizmet satın aldıkları yerlerden çıkıp,tüketicinin sosyal ve kültürel gereksinimlerini de karşılayabilecek ortamlar olmuşlardır.
Perakendecilik sektöründe yaşanılan değişimler, sektörde istihdam kaynağını oluşturmuş ve çalışacak insan kaynağının niteliğini değiştirmiştir.
Bu programın amacı,perakendeciliğin süreç ve işleyişini katılımcılarımıza öğretip perakendecilik sektöründe mevcut çalışanların niteliğini geliştirmeyi ve gereksinilen insan kaynağını yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Katılımcılar:

Kursa 18 yaşını doldurmuş, bu sektörde çalışanlar,yöneticiler ile sektörde çalışmak isteyenler kursa katılabilir.

Eğitim Tamamlandığında Kazanılan Nitelikler

Kursa katılımın sonunda katılımcılarımız, pazarlama ve satış kavramını ,Pazar araştırmasını,perakendeciliğin tanımını ve dünden bugüne perakendecilik sektöründeki değişimleri,en küçük perakendeci dediğimiz bakkallardan,en büyük marketlere kadar perakendecilik sürecinin incelenmesini,mağaza açma,mağaza iç ve dış dizayn oluşturma,müşteri çeşitliliği ve tanımlarını öğrenmiş olacaktır.

Perakende satış ve mağazacılık programını başarı ile bitiren katılımcıların,marketlerde ve mağazalarda iş bulma imkânlarında daha şanslı olmalarının yanında,çalıştıkları yerlerde daha profesyonel olmaları sağlanarak alışveriş yapan müşterilere daha iyi bir hizmeti vermiş olacaklardır.

Kursun Haftalık İçeriği
  1. 1.Hafta: Pazarlama ve satış kavramı.Etkin satış yöntemleri ve Pazar analizi

  2. 2.Hafta:Pearkendeciliğe giriş ve perakendeci türleri

  3. 3.Hafta:Müşteri ilişkileri ve davranış geliştirme

  4. 4.Hafta:Ürün bilgisi ve alan yönetimi

  5. 5.Hafta:Mağaza otomasyonu ve mağazada lojistik ve depo yönetimi

  6. 6.Hafta: Perakendecilikte satın alma teknikleri

  7. 7.Hafta: Müşteri ilişkileri yönetimi ve süreç yönetimi

  8. 8.Hafta:Uygulamalı çalışma


Ölçme ve Değerlendirme

Kurs süresi sonunda, kursiyerlerin bilgi ve beceri düzeylerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla çoktan seçmeli sınav uygulanacaktır.
 

Perakende Satış Kursu Hakkında Bilgi Almak İstiyorum.