• https://www.facebook.com/pages/Ankara-Kariyer-Merkezi/293355527383274
 • https://plus.google.com/111402714125916892728/posts
 • https://twitter.com/Ank_Kariyer_Mrk
 ankara kariyer ve dil merkezi

Halkla İlişkiler Kursu

HALKLA İLİŞKİLER KURSU

Programın Amacı:

Halkla İlişkiler; bir kuruluşla hedef kitlesi arasındaki karşılıklı iletişimi, anlayışı, kabulü ve iş birliğini oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı olan, sorun ve problemlerin yönetimini içeren, kamuoyuna cevap veren, kamuoyunun bilgilendirilmesi için yönetime yardımcı olan, kamu yararına hizmet etmek için yönetimin sorumluluğunu tanımlayan ve vurgulayan, değişikliklerden etkin bir biçimde faydalanmak için yönetime yardımcı olan ve başlıca araçları olarak ahlaki iletişim tekniklerini ve araştırmayı kullanan ayrıcalıklı bir yönetim fonksiyonudur.


Eğitim Programımızın sonunda alacağınız “Ankara Kariyer Merkezi Sertifikası” sizlere iş yaşamınızda çok önemli kapılar açacaktır.

Program İçeriği:
 • Halkla İlişkilerin Temel Kavramı / Nitelikleri
 • Halkla İlişkiler Çalışmalarının Amacı / Hedef Kitle
 • Reklam / Propaganda / Lobicilik ve Halkla İlişkiler
 • Satış Pazarlama ve Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkilerde Yöntemler ve Araçlar
 • Hedef ve Yöntem Saptama
 • Fuar / Sergi / Toplantı / Festival / Açılış ve Sponsorluk
 • Kurum İçi Halkla İlişkiler
 • Yüzyüze Halkla İlişkiler
 • Kampanya Türleri
 • Halkla İlişkiler Şirketlerinin Yapısı
 • Yönetim ve Organizasyon

Kimler Katılmalıdır? :

İletişim yeteneği güçlü olan, bu sektörde kariyer sahibi olmak isteyen, bu meslekte kendisini geliştirmek isteyen, insan ilişkileri kuvvetli olan herkes bu programa katılabilir..

REKLAMCILIK

Programın Amacı:

Reklam talep yaratma sanatıdır. Günümüzde reklam, pazarlama iletişiminin diğer elemanları gibi hem işletmeler hem de tüketiciler açısından vazgeçilmez bir olgu durumuna gelmiştir. Bu alanda kariyer düşünen kişiler reklamcılık alanında faaliyet gösteren firmalarda uygun pozisyon ve maaşlarda iş bulabilmektedirler. Bu alanda profesyonel bir eğitimin alınması ve reklamcılığın doğru bir şekilde, uygulamalı olarak ve gerekli teorik bilgiler ışığında öğrenilmesi çok önemlidir.

Eğitim Programımızın sonunda alacağınız “Ankara Kariyer Merkezi Sertifikası” sizlere iş yaşamınızda çok önemli kapılar açacaktır.

Program İçeriği:

 • Reklamcılık ve Tanımı
 • Reklam Araçları
 • Reklam Ortamları
 • Reklam Araçlarına Yönelik Prodüksiyon Çalışmaları
 • Reklamın Sınıflandırılması
 • Reklam Kampanyası ve Oluşum Süreci
 • Reklam Araştırmaları
 • Reklam Kampanyalarında Kullanılan Yaratıcı Stratejiler
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Medya Planlama
 • Reklamla İlgili Kurum ve Kuruluşlar
 • Reklam Ajansları
 • Reklam Etkinliğinin Ölçümlenmesi

Kimler Katılmalıdır? :

İletişim yeteneği güçlü olan, bu sektörde kariyer sahibi olmak isteyen, bu meslekte kendisini geliştirmek isteyen, insan ilişkileri kuvvetli olan herkes bu programa katılabilir.

Halkla İlişkiler Kursu Hakkında Bilgi Almak İstiyorum.