• https://www.facebook.com/pages/Ankara-Kariyer-Merkezi/293355527383274
  • https://plus.google.com/111402714125916892728/posts
  • https://twitter.com/Ank_Kariyer_Mrk
 ankara kariyer ve dil merkezi

Yönetici Asistanlığı Kursu

yönetici asistanlığı eğitimi

Yönetici Asistanlığı Kursu

Profesyonellik, tam donanımlılık ve uzmanlık kavramlarının hakim olduğu günümüz iş dünyasında bireylerin ve işletmelerin başarılı olabilmesi için, bu kavramlara sahip olabilecek personel istihdamına ihtiyaç günden güne artmaktadır. İşletmeler personel tercihini, alanında “çok iyi” olan kişilerden yana yapmaktadır. Bu nedenle Üst Düzey Yönetici Asistanlığı iş dünyasındaki gelişmeler doğrultusunda şekil değiştirerek, herkesin kolayca sahip olabileceği bir statü olmaktan çıkıp, işletmelerin, uzmanlık gerektiren önemli bir departmanı haline gelmiştir. İşletmeler sorumluluk bilinciyle hareket edecek, takım ruhuna sahip olabilecek, insan ilişkilerinde başarılı ve iletişimi güçlü olan, gerektiğinde inisiyatif alabilecek, ingilizce bilen profesyonel Üst Düzey Yönetici Asistanlarına ihtiyaç duymaktadır.

Yönetici Asistanlığı Kursu Amacı :

Katılımcıların, sözlü – sözsüz iletişim becerilerini geliştirmeleri, beden diline hâkim olmaları, karar verme ve problem çözme yeteneği kazanmaları, protokol kuralları ve toplantı organizasyonu konularında bilgilenmeleri, raporlama, dosyalama ve yazım teknikleri alanında uzmanlaşmaları, temsil, ağırlama, sunum yeteneği ve kendini ifade edebilme sanatı kazandırılması hedeflendirilmektedir.

Eğitim Programımızın sonunda alacağınız  2 ayrı Sertifika ( Ankara Kariyer Merkezi Yönetici Asistanlığı | MEB Yönetici Asistanlığı Sertifikası ) sizlere iş yaşamında çok önemli kapılar açacaktır.

Yönetici Asistanlığı Kursu na Kimler Katılmalı :

  • En az lise mezunu olan herkes
  • Firmalarda Üst Düzey Yönetici Asistanı olarak çalışmak isteyenler
  • Üst Düzey Yönetici Asistanı alanında uzmanlığını belgeleyecek MEB Sertifikası almak isteyenler
  • Firmalarda Üst Düzey Yönetici Asistanı olarak çalışan ve kendini geliştirmek isteyenler
  • Üst Düzey Yönetici Asistanı alanında kariyer yapma hedefi olanlar

Yönetici Asistanlığı Kursu Eğitiminin İçeriği

1. Hafta
Tarihçe ve Yönetici Asistanının Fonksiyonel Özellikleri

A. Tanım ve tarihçe
B. Yönetici Asistanının İşlevi
C. Yönetici Asistanında Aranan Nitelikler
D. Yönetici Asistanının Fonksiyonel Özellikleri ve Yetişkin Psikolojisi
E. Davranış, Bilgi ve Beceri Özelliklerini belirlemİ
1. İşin gerektirdiği davranış, bilgi ve beceri özelliklerini belirleme
2. Çalışanın davranış, bilgi beceri özelliklerini belirleme
3. İşin özelliklerine uygun personeli seçme ve yönlendirme

2. Hafta
Yönetici Asistanının Problem Çözme Becerisi ve Stres Yönetimi

A. Problem tanımlama ve kaynağını bilme
B. Problem çözme yollarını bulma
C. Stres yönetimi
1. Stres ve etkilerini tanıma
2. Stresle baş etme yolları
3. Tepki yönetimi

3. Hafta
İletişim Çatışma Çözme Becerileri ile Sözsüz İletişim

A. İletişimi kesen engeller
B. Etkin dinleme
C. İkna etme ve anlaşmazlıkları giderme
D. Sözsüz iletişim
1. Beden dili ile ilgili önemli hususlar
2. Beden dilini geliştirme

4. Hafta
Etkin Telefon Görüşmeleri

A. Telefonda konuşma sanatı
B. Telefonda görgü kuralları
C. Uluslar arası telefon görüşmeleri yapma

5. Hafta
İmaj

A. İmaj faktörü
B. Kurumda imaj oluşturma
C. İş yaşamında giyim sanatı

6. Hafta
Protokol ve Görgü Kuralları ile Zaman Yönetimi

A. Yönetici, müşteriler ve iş arkadaşları ile ilişkilerde geçerli kurallar
B. Güzel konuşma ilkeleri
C. Protokol kuralları
D. İş yemekleri, kokteyller ve iş seyahatleri
E. Zaman yönetimi
1. Zaman yönetiminde gelişim süreci
2. Zaman yönetiminde gelişim teknikleri

7. Hafta
Ofis Yönetimi ile Toplantı Düzenleme ve Yönetme Becerileri

A. Ofis yönetimi nedir?
B. Feng Shui
C. Toplantı düzenleme ve yönetme
1. Toplantı çeşitleri
2. Verimli bir toplantının uygulama aşamaları

Yazışma Becerileri

A. Hızlı ve etkili yazma
B. Yazılı iletişimde görgü kuralları
C. Etkili yazı yazmanın pratik yolları

Rapor Yazma

A. Genel kurallar ve teknikler
B. Etkili rapor yazmada dikkat edilecek hususlar
C. Uygulama

8. Hafta
Dosyalama

A. Dosyalama Terminolojisi
B. Dosyalama sistemleri
C. Dosyalama sisteminin seçimi
D. Etkili dosyalama için kurallar
E. Çapraz başvuru sistemi

 

Yönetici Asistanlığı Kursu Hakkında Bilgi Almak İstiyorum.